Γ. Παπαναστασίου: «Ο Δήμος Αγρινίου ενισχύει έμμεσα και άμεσα την τοπική επιχειρηματικότητα»

Γ. Παπαναστασίου: «Ο Δήμος Αγρινίου ενισχύει έμμεσα και άμεσα την τοπική επιχειρηματικότητα»

Ο Δήμαρχος Αγρινίου Γ. Παπαναστασίου, συμμετείχε στην Ηημερίδα «Επιχειρηματικότητα στη Δυτική Ελλάδα» που διοργάνωσε η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την παρουσίαση των δράσεων επιχειρηματικότητας που υλοποιεί η Π.Δ.Ε.

Ο Γιώργος Παπαναστασίου αναφέρθηκε στις δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος Αγρινίου για τη στήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας αλλά και το σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων:

«Ο Δήμος Αγρινίου τα τελευταία χρόνια ενισχύει έμμεσα και άμεσα την τοπική επιχειρηματικότητα. Έμμεσα, με σειρά έργων και παρεμβάσεων υποδομών και αναπλάσεων, που διευκολύνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και συντελούν στην αύξηση της επισκεψιμότητας και την προβολή του τόπου μας.

Όπως όλοι γνωρίζετε σταδιακά στίζουμε ένα ανταγωνιστικό εμπορικό κέντρο, προσιτό και προσβάσιμο στους πολίτες, με έναν σύγχρονο πυρήνα εμπορίου. Υλοποιούμε έργα που, όχι μόνο, κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα των δημοτών μας αλλά αφήνουν σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα.

Άμεσα, μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας «Τριχωνίδας Α.Ε.» και του τοπικού προγράμματος CLLD Leader που χρηματοδοτείται από το Π.Α.Α. και το ΕΠΑΛΘ 2014-2020.

Από το πρόγραμμα αυτό, έχουμε χρηματοδοτήσει συνολικά 70 επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με έμφαση στην μεταποίηση και τον τουρισμό, τονώνοντας ταυτόχρονα και την τοπική οικονομία της αγροτικής υπαίθρου της περιοχής μας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος φτάνει στα 21 εκατομμύρια ευρώ, με μια δημόσια δαπάνη 11 περίπου εκατομμύρια ευρώ.

Στον τομέα της μεταποίησης, στοχεύσαμε στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της περιοχής επενδύοντας στην ποιότητα και την καινοτομία.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός της ανταπόκρισης του επενδυτικού κοινού της περιοχής, με νέες ιδέες, όραμα και γνώση.Νέα, καινοτόμα προϊόντα, δημιουργήθηκαν με τη συνεισφορά του τοπικού προγράμματος της «Τριχωνίδας Α.Ε.» ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις πανελλήνιας επιβράβευσης και αναγνώρισης αυτών των προϊόντων.

Στον τομέα του τουρισμού, στοχεύσαμε στη διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της περιοχής με Άξονα τον εναλλακτικό τουρισμό και τη διασύνδεση του Τουρισμού με την Αγροδιατροφή, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό.

Σημαντική είναι η συνεισφορά της Π.Δ.Ε. στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού, με την απόφαση του Περιφερειάρχη για την περαιτέρω ενίσχυση των τοπικών προγραμμάτων των αναπτυξιακών Εταιρειών της περιοχής, με επιπλέον πόρους και από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Για τη νέα πραγματική περίοδο, έχουμε σχεδιάσει και θα υλοποιήσουμε μια νέα στρατηγική Ανάπτυξης της υπαίθρου μέσω του νέου προγράμματος Leader.

Εξασφαλίσαμε ήδη νέους πόρους, και θέλω να ευχαριστήσω τους φορείς και τους πολίτες για τη συμβολή τους στο σχεδιασμό του νέου προγράμματος, μέσω της ευρείας κοινωνικής διαβούλευσης που προηγήθηκε».

 

Διαβάστε επίσης: Π.Δ.Ε.: Χρηματοδότηση νέων έργων 1,8 εκ. ευρώ στο πλαίσιο του Προγράμματος «Interreg Euro-MED»