Γ. Παπαναστασίου: «Στηρίζουμε το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στα Κ.Δ.Α.Π. – Κ.Δ.Α.Π.μεΑ»

«Στηρίζουμε με ανθρωπιά και ευθύνη το δίκαιο αίτημα των εργαζομένων στα Κ.Δ.Α.Π. – Κ.Δ.Α.Π.μεΑ, Παιδικούς Σταθμούς και Κ.Η.Φ.Η. για μετατροπή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου. Οι εργαζόμενοι προσφέρουν υπηρεσίες στην καρδιά των αναγκών εκατοντάδων οικογενειών. Είναι αναγκαία η παρουσία τους και γι’ αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου παμψηφεί αναγνώρισε ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες», αναφέρει με ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αγρινίου, Γιώργος Παπαναστασίου.