Η παράταξη Τραπεζιώτη για τη συγχώνευση των ληξιαρχείων στον Δήμο Αγρινίου

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΟΛΉ

ΚΑΙ ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ

«ΧΩΡΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».

 

ΠΡΟΣ

  1. Προέδρους Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Αγρινίου
  2. Τοπικούς Συμβούλους Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Αγρινίου

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 23/10/2017, η Δημοτική Αρχή του Δήμου Αγρινίου, παρά την κατηγορηματική άρνηση και σφοδρή αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης, αποφάσισε τη συγχώνευση όλων των Ληξιαρχικών Δημοτικών Ενοτήτων έτσι ώστε στο εξής θα υφίσταται Ληξιαρχείο μόνο στην Έδρα του Δήμου, δηλαδή στο Αγρίνιο.

Η απόφαση αυτή που ελήφθη με αποκλειστική ευθύνη της πλειοψηφούσας παράταξης του Δημάρχου κ. Παπαναστασίου, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την Υπουργική Απόφαση Φ.127080/57460/21-12-2010 του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία εξεδόθη σε πλήρη εναρμόνιση με το «Πρόγραμμα Καλλικράτης», είναι σε ισχύ και ορίζει ακριβώς το αντίθετο: «…Η υποδιαίρεση της ληξιαρχικής περιφέρειας  κάθε νέου   Δήμου που συνίσταται από συνένωση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), σύμφωνα με το νόμο 3852/2010, σε τόσες όσες και οι Δημοτικές του Ενότητες και κατά τέτοιο τρόπο ώστε, κάθε υποδιαιρεμένη ληξιαρχική περιφέρεια να ταυτίζεται με την εδαφική περιφέρεια μιας δημοτικής ενότητας…..».   

Άλλωστε ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» θεσπίστηκε για να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι η αποκέντρωση και βεβαίως η αποτελεσματική και άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτή είναι η πεμπτουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γιατί είναι το εγγύτερο επίπεδο εξουσίας στους πολίτες τους οποίους μπορεί να εξυπηρετεί σε πρώτο χρόνο.

Κατ’ αντίθεση λοιπόν προς το γράμμα και το πνεύμα του νόμου και τους στόχους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έρχεται η σημερινή Δημοτική Αρχή με πρόταση του Αντιδημάρχου Νικολάου Γκρίζη και λαμβάνει την ανωτέρω απόφαση για την κατάργηση των Ληξιαρχείων στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες εισάγοντας έτσι τον συγκεντρωτισμό και αδιαφορώντας πλήρως για την ταλαιπωρία των πολιτών αφού πλέον οι κάτοικοι όλων των Τοπικών  και Δημοτικών Διαμερισμάτων, ακόμα και των πιο απομακρυσμένων, θα αναγκάζονται να έρχονται στο Αγρίνιο για μια ληξιαρχική πράξη.

Η επιχειρηματολογία του Αντιδημάρχου κ. Γκρίζη στην πρότασή του αυτή είναι έωλη και αβάσιμη  διότι αναφέρει ότι οι χιλιομετρικές αποστάσεις από την Έδρα δεν είναι μεγάλες!!!!!, ότι ο αριθμός των ληξιαρχικών πράξεων σε όλες τις ληξιαρχικές ενότητες πλην του Αγρινίου είναι πολύ μικρός αναφέροντας εντελώς παραπλανητικά ότι αυτές είναι από 31-64 για όλο το έτος ενώ με  βάση τα στατιστικά στοιχεία που προσκομίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο ο αριθμός τους είναι διπλάσιος κατ’ έτος (π.χ. Θεστιέων 143, Στράτου 122, Παραβόλας 115 κλπ) και ότι με τη συγχώνευση επέρχεται εξοικονόμηση δαπάνης καθότι ο υπάλληλος-ληξίαρχος, πέρα από το μισθό του, κάθε μήνα λαμβάνει περίπου 70 ευρώ συν υπερωρίες. Η Δημοτική Αρχή ενώ κόπτεται να εξοικονομήσει τα επιπλέον 70 ευρώ!!! ξοδεύει στην πενταετία περίπου 400.000 ευρώ για τους ειδικούς συνεργάτες που προσέλαβε όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. πρωτ. 40290/5-7-2016 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήμα μισθοδοσίας).  

Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει περαιτέρω στην ερημοποίηση της ενδοχώρας και των χωριών μας τα οποία σήμερα βιώνουν ήδη  ερημιά και  εγκατάλειψη δεδομένου μάλιστα ότι τα Τοπικά Συμβούλια  είναι χωρίς ουσιαστικές αρμοδιότητες    και πόρους.

Όμως ο Δήμος Αγρινίου δεν είναι μόνο το κέντρο της πόλης  αλλά και οι Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες , τα χωριά μας, που όταν ευημερούσαν ευημερούσε και η πόλη. Αντί λοιπόν η σημερινή Δημοτική Αρχή να αναλάβει πρωτοβουλίες και δράσεις ώστε να ενισχύσει την ενδοχώρα, γιατί αυτό είναι και προς όφελος της πόλης, λαμβάνει αποφάσεις σε βάρος των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και των κατοίκων τους.

Επειδή  η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την κατάργηση των Ληξιαρχείων από την Περιφέρεια του Δήμου Αγρινίου, ελήφθη χωρίς την ενημέρωση και τη σύμφωνη γνώμη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων.

Επειδή έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και δεν μπορεί να εφαρμοσθεί εάν δεν ανακληθεί η προαναφερόμενη Υπουργική Απόφαση.

Επειδή πρέπει να υπερασπισθούμε τις βασικές αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,   δηλαδή την αρχή της εγγύτητας και της αποκέντρωσης,  προκειμένου να έχουμε μια ισχυρή Περιφέρεια και κατ’ επέκταση  ένα ισχυρό και βιώσιμο Δήμο Αγρινίου.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να συγκαλέσετε άμεσα τα Συμβούλια των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις που θα αποτρέψουν την ανάκληση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης για τον Δήμο Αγρινίου ώστε να διατηρηθούν τα Ληξιαρχεία στις Τοπικές και Δημοτικές Ενότητες και οι κάτοικοι της ενδοχώρας να εξυπηρετούνται άμεσα και σε πρώτο χρόνο και  μαζί και με άλλες ρυθμίσεις, δράσεις   και πρωτοβουλίες  να κρατήσουμε τα χωριά μας ζωντανά.

ΔΙΟΤΙ ΧΩΡΙΣ  ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΙ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ-ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ

Ο Επικεφαλής

Δημήτρης ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ