Παραχώρηση απορριματοφόρου από τον Δήμο Αθηναίων στον Δήμο Ξηρομέρου

Με ομόφωνη απόφαση (ΑΔΑ: 9ΚΨ7Ω6Μ-8ΞΠ) του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώτου Δήμου της χώρας, του Δήμου Αθηναίων, που έγινε με τηλεδιάσκεψη τη Δευτέρα 24 Μαΐου, παραχωρείται για τέσσερις μήνες ένα απορριμματοφόρο για τον τομέα καθαριότητας του Δήμου Ξηρομέρου.

Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

mytikaspress