Παρέμβαση Π. Τσιχριτζή για ελλιπή χρηματοδότηση θέσεων σε Κ.Δ.Α.Π. στην Π.Δ.Ε.

Παρέμβαση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και Προέδρου του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτη Τσιχριτζή για ελλιπή χρηματοδότηση θέσεων σε Κ.Δ.Α.Π. στην Π.Δ.Ε.

Τις τελευταίες μέρες έχουμε γίνει κοινωνοί πολλών παραπόνων επιμελητηριακών μελών μας, ιδιοκτητών δομών ιδιωτικών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) της Περιφέρειάς μας, σχετικά με την πρωτοφανή μείωση της αντιστοιχούμενης χρηματοδότησης των voucher του προγράμματος “Εναρμόνιση της Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής 2020 – 2021” για τις επιδοτούμενες θέσεις Ε.Σ.Π.Α. στις δομές αυτές.

Δυστυχώς, λόγω της περικοπής αυτής υπάρχουν ωφελούμενες οικογένειες που ενώ πληρούν όλα τα απαραίτητα κριτήρια και έλαβαν πολύ υψηλή μοριοδότηση, τελικά δεν τους χορηγήθηκε voucher. Αποτέλεσμα της περικοπής αυτής είναι και η μείωση των εγγραφών μέσω voucher. Στο σύνολο των ιδιωτικών δομών Κ.Δ.Α.Π. υπέστη μείωσης των προσφερόμενων θέσεων, σε πολύ μεγάλο ποσοστό.

Με συνέπεια πολλές δομές να υπολειτουργούν και αρκετές δεκάδες εξειδικευμένου προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (με ειδικότητες όπως παιδαγωγοί, νηπιαγωγοί, πληροφορικής, ειδικοί παιδαγωγοί, γυμναστές κ.α.) που απασχολούνται στις δομές, να αντιμετωπίζουν άμεσα την προοπτική της ανεργίας.

Για να αντιμετωπιστεί αυτό το οξύ κοινωνικό/οικονομικό πρόβλημα και να ανακουφίσει χιλιάδες οικογένειες, επιχειρήσεις και εργαζομένους της περιφέρειάς μας, προτείνουμε να προβλεφθεί η δυνατότητα δεύτερης (Β΄) ανακατανομής των ποσών που αντιστοιχούν σε voucher που δεν θα καταφέρουν οι κάτοχοί τους να τα ενεργοποιήσουν λόγω έλλειψης θέσεων και γιατί όχι να δεσμευθούν και αδιάθετα κονδύλια μέσω του προϋπολογισμού, ώστε να πραγματοποιηθεί και η δέσμευση της κυβέρνησης «κανένα παιδί εκτός παιδικών και Κ.Δ.Α.Π.».

Θεωρούμε ότι θα δώσετε την απαραίτητη και προσδοκώμενη λύση στο μεγάλο αυτό κοινωνικό πρόβλημα και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και πληροφορία.