Ο Πάρις Βεντήρης για το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Αγρινίου (Ηχητικό)

Ο Διευθυντής του Δημόσιου Ι.Ε.Κ. Αγρινίου κ. Πάρις Βεντήρης φιλοξενήθηκε σήμερα στο στούντιο του «Antenna Star Radio FM 103.5» και στην εκπομπή «Στον Ορίζοντα των Γεγονότων», που παρουσιάζει ο Φώτης Μπερίκος.

Η συνέντευξη αφορούσε τις δυνατότητες, αλλά και τις προοπτικές που παρέχει το Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου, με τον κ. Βεντήρη να εστιάζει ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η επιλογή των Τμημάτων έγινε κατόπιν έρευνας για τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, με στόχο, βεβαίως, την μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας ή στο να καταστεί εφικτή η αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Μίλησε επίσης για το υψηλό επίπεδο των εκπαιδευτών, αλλά και για τη σημαντική συνεισφορά τοπικών φορέων που έχουν αγκαλιάσει το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. και που το στηρίζουν, παρέχοντας χώρους για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών.

Υπενθυμίζουμε ότι στο  Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου εγκρίθηκαν και θα λειτουργήσουν και οι 8 νέες ειδικότητες Α’ Εξαμήνου που προτάθηκαν.

Καλούνται οι υποψήφιοι που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στις ειδικότητες Α’ εξαμήνου του Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου να προσέλθουν απαραιτήτως έως την Πέμπτη 24-09-2020 στo Δ.Ι.Ε.Κ. Αγρινίου για να υποβάλουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά της εγγραφής.

Οι ώρες εξυπηρέτησης των καταρτιζομένων θα είναι από 12:00 π.μ. μέχρι 18:30 μμ.

Κατά την προσέλευσή τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη Aίτηση εγγραφής.
  2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  3. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι άλλα πτυχία ανώτερης βαθμίδας (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.).
  4. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην προσωρινή αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
  5. Προαιρετικά Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται εδώ.

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα.

Ακούστε αναλυτικά όλη τη συνέντευξη του κ. Βεντήρη στον «Antenna Star Radio FM 103.5»: