Πάτρα: 40 νέες θέσεις στον ΟΕΥ του Δήμου

Στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητήθηκε το θέμα της τροποποίησης – συμπλήρωσης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Πατρέων για τη σύσταση 40 θέσεων τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης.

Πρόκειται για 18 εργάτες καθαριότητας (ΥΕ), 4 οδηγούς (ΔΕ), 4 τεχνικούς (μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων) (ΔΕ), 2 τεχνίτες ηλεκτροσυγκολλητές (ΔΕ), 3 τεχνικούς ηλεκτρολόγους (ΔΕ), 2 εργάτες κοιμητηρίων (ΥΕ), 7 εργάτες καθαριότητας κοιμητηρίων (ΥΕ).

Από την σύσταση των 40 νέων  οργανικών θέσεων προκύπτει, σύμφωνα με τον υπολογισμό του άρθρου 24 του Ν. 4479/17, ετήσια δαπάνη που ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 666.071,00 για τακτικές αποδοχές και 147.401,73 ευρώ για εργοδοτικές εισφορές, ενώ η δαπάνη για το τρέχον έτος από 1η Αυγούστου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017 ανέρχεται στο ποσό των 277.530 ευρώ  για τακτικές αποδοχές και 61.417,39 ευρώ  για εργοδοτικές εισφορές.

Όπως είναι γνωστό το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίασή του στις 5 Ιουλίου 2017 αποφάσισε τη συνέχιση της εργασίας όλων των συμβασιούχων – παρατασιούχων, ενώ ο Δήμαρχος, Κώστας Πελετίδης, απέστειλε «εντέλλεσθε» στις οικονομικές υπηρεσίες για την πληρωμή των δεδουλευμένων του Ιουνίου.