Πάτρα – Λαμία σε 1,5 ώρα: Προχωρά το νέο έργο

Οριστικό ανάδοχο έχει το τμήμα Μπράλος-Άμφισσα μήκους 25 χιλιομέτρων, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού και θα χαρίσει σημαντικές οικονομικές και τουριστικές προοπτικές στις ευρύτερες περιοχές.

Η ΑΒΑΞ είναι επίσημα ο ανάδοχος στο τμήμα Μπράλος-Άμφισσα του διαγώνιου άξονα Λαμία-Ιτέα-Αντίρριο, το οποίο θα μειώσει τον χρόνο ταξιδιού στο Λαμία-Πάτρα σε λιγότερο από 1,5 ώρα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε πρόσφατα στη Διαύγεια και υπογράφεται από το Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, η σύμβαση με τίτλο «Οδικό τµήµα “Μπράλος – Άµφισσα” του διαγώνιου άξονα Λαµία- Ιτέα – Αντίρριο» προϋπολογισµού 285.500.000,00€ ανατίθεται στον οικονομικό φορέα «ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ∆ιακριτικός τίτλος ΑΒΑΞ Α.Ε.», με έκπτωση 10,10%.

Υπενθυμίζεται ότι μειοδότης του διαγωνισμού ήταν το σχήμα CMC SpA – ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. – ΤΕΚΑΛ Α.Ε., αλλά η προσφορά του απορρίφθηκε διότι κρίθηκε ότι δεν υφίστανται όλα εκείνα τα κατά νόμο αναγκαία στοιχεία για να σχηματίσει βεβαία κρίση ότι η εταιρεία Cooperativa Muratori e Cementisti – C.M.C. di Ravenna soc. Coop. έχει τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες να ανταποκριθεί στις ανάγκες χρηματοδότησης του έργου.

Επόμενο βήμα είναι να υπογραφεί η σύμβαση, κάτι το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του προσεχούς Φθινοπώρου.

Η ακτινογραφία του έργου

Το αντικείµενο του έργου «Οδικό τµήµα “Μπράλος – Άµφισσα” του διαγώνιου άξονα Λαµία- Ιτέα – Αντίρριο» αφορά στη µελέτη και κατασκευή των έργων βελτίωσης του οδικού άξονα «ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΡΙΟ», στο τµήµα «ΜΠΡΑΛΟΣ – ΑΜΦΙΣΣΑ», µήκους 25 περίπου χλµ. Το τµήµα αυτό διακρίνεται στα υποτµήµατα:
• 1ο Υποτµήµα: Μπράλος – Αρχή παράκαµψης Γραβιάς (Χ.Θ. 0+000 – Χ.Θ. 7+300)
• 2ο Υποτµήµα: Ι.Κ. Μεταλλείων Βωξίτη (δεν περιλαµβάνεται) – Άµφισσα (Χ.Θ. 14+000 – Χ.Θ. 30+700)

Σημειώνεται ότι ενδιάμεσα έχει ήδη κατασκευαστεί η παράκαμψη της Γραβιάς. Ειδικότερα, στο αντικείµενο της υπόψη σύµβασης περιλαµβάνεται:

– η κατασκευή 6 ισόπεδων κόµβων,
– δικτύου παράλληλων και κάθετων δευτερευουσών οδών για τη σύνδεση µε το υφιστάµενο οδικό δίκτυο και την εξυπηρέτηση των παρόδιων χρήσεων
– η εκτέλεση των κάθε είδους χωµατουργικών έργων, τεχνικών έργων (οχετών, γεφυρών, τοίχων, 2 σηράγγων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων κλπ.), έργων οπλισµένης γης, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήµανσης (κατακόρυφης, οριζόντιας), ασφάλισης, περίφραξης των οδικών έργων, εργασίες αποχέτευσης-αποστράγγισης, ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισµός υπαίθριων έργων, εγκαταστάσεις υπόγειων έργων), κλπ

Μόλις ολοκληρωθούν τα έργα η απόσταση των 185 χιλιομέτρων μεταξύ Λαμίας και Πάτρας, η οποία καλύπτεται σε περισσότερες από 3 ώρες, θα συρρικνωθεί στα 160 χλμ. με τον χρόνο ταξιδιού να μειώνεται σχεδόν στο μισό, δηλαδή θα ανέρχεται σε 1,5 ώρα.

carandmotor.gr