Πάτρα: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο Συνδικάτου Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων

Την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 07:00 μ.μ., συνήλθε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου μας που προέκυψε από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν από 10 έως 22/12/2021, έπειτα από πρόσκληση του πλειοψηφούντα συμβούλου Αγγελόπουλου Δημήτρη, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

Πρόεδρος: Αγγελόπουλος Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Σαράντης Νικόλαος
Γεν. Γραμματέας: Αγγελόπουλος Γεώργιος
Αν/της Γραμματέας: Βικάτος Αντώνιος
Ταμίας: Λαβράνος Στέφανος
Μέλος: Λάζος Ευάγγελος
Μέλος: Μακρυγιώργος Κων/νος
Μέλος: Νικολακόπουλος Βασίλειος
Μέλος: Τσεπελίκας Κων/νος