Δ. Πατρέων: Έκτακτη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων καλεί σε έκτακτη- μέσω τηλεδιάσκεψης- συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την αριθ. 163/29-5-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ, την 16η  Οκτωβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και  ώρα 15.00, με το παρακάτω θέμα:

Έγκριση αναθεώρησης Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων του Δήμου Πατρέων, για την περίοδο 2020-2022

(Εισηγητές: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παναγιώτης Μελάς