Παζάρι για τον ΕΝΦΙΑ και τις ρυθμίσεις χρεών σε εφορία-ταμεία

Σε παζάρι έχει επιδοθεί η κυβέρνηση με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών για την θέσπιση δυο παρεμβάσεων στο φορολογικό πεδίο, τα οποία έχουν σαφείς προεκλογικές προεκτάσεις.

Είναι η θέσπιση νέας γενικευμένης ρύθμισης για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και η μείωση του ΕΝΦΙΑ από το επόμενο έτος για όσους έχουν πολύ μικρής αντικειμενικής αξίας ακίνητη περιουσία.

Στο πρώτο μέτωπο, το επιτελείο της Καραγιώργη Σερβίας επιδιώκει να πάρει το πράσινο φως των θεσμών για δυο παρεμβάσεις.

Η πρώτη παρέμβαση αφορά στη θέσπιση μια νέας έκτακτης ρύθμισης με πολλές δόσεις (μπορεί να ξεπερνούν ακόμη και τις 100) στην οποία θα μπορούν να μπουν όλοι οι φορολογούμενοι ανεξαρτήτως της πηγής του εισοδήματός τους.

Στη ρύθμιση αυτή θα μπορούν να ενταχθούν μόνο παλιές φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, δηλαδή οφειλές έως και το τέλος του 2017.

Προϋπόθεση για την ένταξη στη ρύθμιση θα είναι να έχουν εξοφληθεί ή ρυθμιστεί με την πάγια ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων οι φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές του τρέχοντος έτους.

Η προϋπόθεση αυτή τίθεται προκειμένου να μην δημιουργηθεί “κίνητρο” στους φορολογούμενους να διακόψουν την πληρωμή των φετινών οφειλών τους.

Η δεύτερη παρέμβαση που προωθούν και παζαρεύουν με τους θεσμούς στο οικονομικό επιτελείο είναι αλλαγές και “βελτιώσεις” στον νόμο του εξωδικαστικού συμβιβασμού προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν σε αυτόν και οφειλέτες που σήμερα δεν μπορούν.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας είναι οι οφειλέτες που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Τα τεχνικά τους κλιμάκια υπενθυμίζουν στην κυβέρνηση τη δέσμευση που επαναλαμβάνεται μονότονα στα κείμενα των μνημονίων περί της μη θέσπισης ρυθμίσεων “αμνηστίας”, όπως είναι οι ρυθμίσεις περαίωσης ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και οι έκτακτες ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών.

Παζάρι, όμως, κάνει η κυβέρνηση με τους θεσμούς και για το εύρος της μείωσης του ΕΝΦΙΑ για το επόμενο έτος. Πρόθεσή της είναι η μεσοσταθμική μείωση του φόρου κατά 10% αλλά με την επικέντρωση όλης της ελάφρυνσης σε όσους έχουν πολύ μικρής αντικειμενικής αξίας ακίνητη περιουσία (π.χ. έως 100.000 ευρώ).

Η μείωση που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση αφορά την εφαρμογή ενός συντελεστή έκπτωσης επί του τελικού φόρου ο οποίος θα είναι αντιστρόφως ανάλογος της αντικειμενικής αξίας της περιουσίας του ιδιοκτήτη.

Σε κάθε περίπτωση, στο μέτωπο του ΕΝΦΙΑ οι μεγάλοι χαμένοι θα είναι και πάλι οι μεσαίοι ιδιοκτήτες, καθώς δεν θα δουν το 2019 ούτε ένα ευρώ έκπτωση σε σχέση με όσα πληρώνουν φέτος.

capital.gr