Οι πελάδες του Μεσολογγίου (Photos)

Τόπος εργασίας αλλά και προσωρινής κατοικίας ψαράδων στη Λιμνοθάλασσα η Πελάδα είναι κατά κανόνα ξύλινη κατασκευή πάνω σε πασσάλους σε μικρό ύψος πάνω από την επιφάνεια της λιμνοθάλασσας ή και της στεριάς για να εξασφαλίζεται από πλημμύρα.

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό του Γιάννη Γιαννακόπουλου: