Πελάδες: Το πιο χαρακτηριστικό αξιοθέατο της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (Photos)

Από τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα της περιοχής του Μεσολογγίου είναι οι πελάδες, ψαράδικες καλύβες, τόπος εργασίας αλλά και προσωρινής κατοικίας ψαράδων στη Λιμνοθάλασσα.

Οι Πελάδες είναι κατά κανόνα ξύλινες κατασκευές πάνω σε πασσάλους σε μικρό ύψος πάνω από την επιφάνεια της λιμνοθάλασσας ή και της στεριάς για να εξασφαλίζεται από πλημμύρα.

Ο σκελετός και το δάπεδο τους είναι ξύλινα και τα στοιχεία πληρώσεως καθώς και η στέγες από καλάμια και αδιάβροχο χορτάρι. Η όλη κατασκευή είναι ελαφριά, αντισεισμική, παρέχει μόνωση και προσαρμόζεται άριστα με το περιβάλλον.

Oι πελάδες φτιάχνονταν άλλοτε μεμονωμένες και άλλοτε σε ομάδα, σε στρατηγικά σημεία της Λιμνοθάλασσας (Τουρλίδα, Πλώσταινα, Κλείσοβα κ.α.), εκεί όπου θα υπηρετούσαν καλύτερα τους παραπάνω σκοπούς.

Όλα τα υλικά δόμησης ήταν αυτά που πρόσφερε το τοπικό φυσικό περιβάλλον και υπήρχαν αυτοφυή στο ευρύτερο περιβάλλον της Λιμνοθάλασσας.

Φωτογραφίες του 2010, από τις πελάδες της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου, με τον φωτογραφικό φακό του Γιάννη Γιαννακόπουλου.