Την Πέμπτη η Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου

Τακτική Δημόσια δια ζώσης Συνεδρίαση του Δημοτικού Αυμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου, την 8η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 07:30 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΣΩΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥ ΙΠ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Τριανταφυλλάκης Ιωάννης).
2. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022. (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).
3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Εισηγητής ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Τριανταφυλλάκης Ιωάννης).
4. ΑΥΞΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΔΑΧ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Γερόλυμος Σωτήριος).
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ” ( Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Πολύζος Βασίλειος).

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ –ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Στη Συνεδρίαση καλούνται να συμμετάσχουν ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διοικητικών & Οικονομικών Στρατομήτρος Ιωάννης, ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας Μακρής Ιωάννης, καθώς και η αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Ραλάτου Ζαχαρούλα προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα.