Περιφέρεια Δ.Ε.: Έγκριση εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση

Περιφέρεια Δ.Ε.: Έγκριση εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση

Επίσης, το Σώμα ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Σχέδιο Δράσης για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.  Η θεματολογία των εκδηλώσεων  θα είναι σε ευθεία σύνδεση με το αντικείμενο και τη στόχευση της δράσης «Δυτική Ελλάδα 2021».

«Στόχος είναι να τιμηθούν τα πρόσωπα και οι αρχές της Επανάστασης, να αναδειχθεί με νεωτεριστικό τρόπο το σχετικό υλικό, καθώς και να αναπαρασταθούν και να διαδοθούν με σύγχρονα, ελκυστικά και προσβάσιμα στο γενικό κοινό μέσα ιστορικές σκηνές, αναφορές και πληροφορίες, εστιασμένα όχι μόνο στη συμβολή της Δυτικής Ελλάδας στην Ελληνική Επανάσταση, αλλά και της Επανάστασης στη διαμόρφωση της νεότερης Ελλάδας» τόνισε κατά την εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ανδρέας Φίλιας και πρόσθεσε ότι με  την αξιοποίηση υφιστάμενου εξοπλισμού, όπως κινητών συσκευών και infokiosks, για την προβολή σχετικού ιστορικού και πολιτισμικού υλικού, θα δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας μικρών κινητών εκθέσεων που θα μπορούν να εγκαθίστανται προσωρινά σε σχολεία, μικρές αίθουσες απομακρυσμένων χωριών, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα συμμετοχής στους εορτασμούς ακόμη και κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών.