Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 45 ατόμων

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την πρόσληψη 45 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 05/07/2021.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 18/01/2021-22/01/2021

Η προκήρυξη εδώ.