Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας από την Π.Δ.Ε.

H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Δι.Α.Π.) υλοποιεί  το έργο «Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας MIS 5075872».

Μέσω του έργου προωθείται η πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε νέες θέσεις εργασίας και σε νέες απαιτούμενες δεξιότητες ως συνέπεια του οικονομικού μετασχηματισμού τα οποία θα συμβάλλουν για το σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων για την επιμόρφωση των εργαζομένων, την επαγγελματική κατάρτιση, την καταπολέμηση της ανεργίας και την ένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας σε θέσεις με βιώσιμη προοπτική.

Στο πλαίσιο του έργου, που χρηματοδοτείται από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» / Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων»,προωθείται η αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας της Περιφέρειας ως προς την διάγνωση/παρακολούθηση των αναγκών του τοπικού παραγωγικού συστήματος και των τάσεων που δημιουργούνται στην αγορά εργασίας, με στόχο τον ορθό σχεδιασμό πολιτικών και δράσεων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που αφορά τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους άνεργους.

 Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία EEO Group A.E.

Για την επίτευξη των στόχων του έργου διοργανώνονται την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, στο Ξενοδοχείο TZAKI,στην Πάτρατα εξής θεματικά εργαστήρια:

– 1ο: «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στο τομέα Πολιτισμού και Ψηφιακών Εργαλείων για την παροχή πολιτιστικών υπηρεσιών”Ώρες διεξαγωγής: 10.00 π.μ -14.00μμ

– 2ο: «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα Ενέργειας /Ενεργειακής Εξοικονόμησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας». Ώρες διεξαγωγής: 14.00 π.μ -17.00μμ

– 3ο : «Πρόβλεψη δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας στον τομέα της πράσινης οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας». Ώρες διεξαγωγής: 17.00 π.μ -19.30μμ

Το θεματικά εργαστήρια (focus group)  αποσκοπούν στην ενημέρωση και κινητοποίηση  των  αρμόδιων φορέων και επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς της οικονομίας, προκειμένου να ενημερωθούν και να  συμβάλλουν με τις προτάσεις τους στον σχεδιασμό δράσεων -συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που θα ωφελήσουν το ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια τα επόμενα έτη.

Περισσότερες Πληροφορίες για τον Περιφερειακός Μηχανισμός Διάγνωσης της Αγοράς Εργασίας,  στον διαδικτυακό τόπο www.pde-mae.gr