Περισσότεροι δικαιούχοι στα Σχέδια Βελτίωσης 

Περισσότεροι δικαιούχοι εντάσσονται στο Υπομέτρο  4.1 του ΠΑΑ 2014-2020 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» (Σχέδια Βελτίωσης). Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων των δικαιούχων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υπογράφηκε από Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη η πρώτη τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης δικαιούχων συνολικής δημόσιας δαπάνης 47.764.236,13 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» εντάχθηκαν συνολικά 829 φυσικά/νομικά πρόσωπα και συλλογικοί φορείς συνολικής επιχορηγούμενης δημόσιας στήριξης 47.516.036,70 € και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» συνολικά 18 φυσικά/νομικά πρόσωπα και συλλογικοί φορείς συνολικής επιχορηγούμενης δημόσιας στήριξης 248.199,43 ευρώ.

«Οι επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με την οικονομική στήριξη των παραγωγών μας μέσω του υπομέτρου 4.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, αποτελούν την αιχμή του δόρατος για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της Περιφέρειάς μας» δήλωσε ο κ. Φαρμάκης και τόνισε ότι «η προσπάθειά μας για την ένταξη και των 293 επιλαχόντων του υπομέτρου θα συνεχιστεί, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους τους αγρότες μας να επενδύσουν στις εκμεταλλεύσεις τους, να αυξήσουν το εισόδημά τους και να παράγουν ποιοτικά και ασφαλή αγροτικά προϊόντα».  

Στην κατεύθυνση αυτή ο Περιφερειάρχης με συντονισμένες προσπάθειες προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιδιώκει την εξεύρεση επιπρόσθετων χρηματικών πόρων ύψους 13 εκατ. ευρώ, με σκοπό την δυνατότητα ένταξης και των επιλαχόντων εν δυνάμει δικαιούχων των συγκεκριμένων δράσεων.