Τι πλήρωσε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από 1 έως 8 Ιουλίου

 Από τις 01/07/2021 έως τις 08/07/2021 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 15.169.463,26  ευρώ.

Εκτός απ’ τα de minimis και τα γεωργοπεριβαλλοντικά (απονιτροποίηση, ορνιθοπανίδα), οι πληρωμές αφορούν σε δράσεις, μέτρα και προγράμματα όπως οι γενετικοί πόροι, οι ελαιουργικοί φορείς, μεταφορικά, ενεργητική προστασία, προώθηση προϊόντων, ομάδες παραγωγών κ.α.

Αναλυτικά το σχετικό αρχείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

e-ea.gr