Ποιοι θα πάρουν σύνταξη στα 67 και ποιοι νωρίτερα

Το 2021 αποτελεί  έτος ορόσημο καθώς είναι το τελευταίο των μεταβατικών διατάξεων για τα όρια συνταξιοδότησης. Από το 2022 τα όρια συνταξιοδότησης όλων προσαρμόζονται στο 62ο έτος της ηλικίας και τα 40 έτη ασφάλισης ή το 67ο έτος ηλικίας με 15 έτη ασφάλισης.

Οι αλλαγές αυτές ήδη έχουν ωθήσει πολλούς στο να τρέξουν φέτος στην πόρτα της συνταξιοδότησης με το υπουργείο εργασίας να ανησυχεί για αυξανόμενο κύμα συνταξιοδοτήσεων.

Ασφαλισμένοι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα έως 18/8/2015
Όσοι ασφαλισμένοι θεμελίωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι τις 18/08/2015 μπορούν να υποβάλλουν το αίτημα συνταξιοδότησης τους και  μετά την 01/01/2022, χωρίς να αυξάνονται τα όρια συνταξιοδότησης.

Παράδειγμα 

Ασφαλισμένη μητέρα ανηλίκου που μέχρι 31/12/2012 είχε 5.500 ημέρες ασφάλισης και ήταν 57 ετών, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε, αφού  θεμελίωσε δικαίωμα πριν την 18/08/2015.

Ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν έως 31/12/2021

Οι ασφαλισμένοι που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα  μετά τις 19/8/2015  ή θα θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι την 31/12/2021 ,θα  μπορούν και αυτοί να το ασκήσουν  και μετά την 1/1/2022 εφόσον βέβαια συμπληρώσουν το νέο (μεταβατικό) όριο ηλικίας.

Για παράδειγμα ασφαλισμένη μητέρα στο ΙΚΑ που κατά το έτος 2012 έχει συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης,  έχει συγχρόνως ανήλικο παιδί, και έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας το έτος 2019 , δικαιούται πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση της  ηλικίας 64 ετών και 5 μηνών. Το δικαίωμα  το  έχει κατοχυρώσει το 2019 και το θεμελιώνει το 2023. Το δικαίωμα δεν χάνεται και μπορεί να ασκηθεί μετά το 2023.

Οι χαμένοι των νέων συνταξιοδοτικών ορίων

Όσοι ασφαλισμένοι δεν θεμελίωσαν ή κατοχύρωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν τις 31/12/2021 δεν εμπίπτουν στα μεταβατικά όρια ηλικίας και από 01/01/2022 συνταξιοδοτούνται με τους εξής βασικούς κανόνες:

1. Στο 67 ο έτος της ηλικίας με τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες ασφάλισης

ή

2. Στο 62 ο έτος της ηλικίας με τουλάχιστον σαράντα (40) έτη ασφάλισης ή δώδεκα χιλιάδες (12.000) ημέρες ασφάλισης,

ή

3. Στο 62ο έτος της ηλικίας και τις εκάστοτε ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για μειωμένη σύνταξη, όπου αυτή προβλέπεται. Συνεχίζουν να ισχύουν ειδικότερες προβλέψεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων (στρατιωτικοί, βαρέα και ανθυγιεινά κ.λπ.)

Για το τέλος των πρόωρων συντάξεων καμπανάκι είχε χτυπήσει και  η έκθεση Πισσαρίδη καθώς προτείνει αλλαγές και στα όρια ηλικίας. Μάλιστα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά οι επιλογές της πρόωρης συνταξιοδότησης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί από το 2022 και να ισχύει μια γενική ηλικία συνταξιοδότησης των 67 ετών (ή των 62 ετών με εισφορές 40 ετών), αλλά τονίζει πως δεδομένων των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων στην Ελλάδα, δεν θα πρέπει να επανεισαχθούν εξαιρέσεις από αυτούς τους καθολικούς κανόνες.

Παρόλο που την τελευταία δεκαετία έγιναν αρκετές παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα που περιλάμβαναν μάλιστα και διαδοχικές περικοπές των συντάξεων ,η συνταξιοδοτική δαπάνη στην Ελλάδα συνεχίζει να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό του ΑΕΠ (16,5% έναντι 13,2% κατά μέσο όρο στην Ευρωζώνη) με τη χώρα να βρίσκεται στην υψηλότερη θέση στην Ευρωζώνη.

kathimerini.gr