Σε ποιους Δήμους ξεκινούν 1.128 προσλήψεις συμβασιούχων (Πίνακες)

Τρεις Αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη, δημοσιεύτηκαν την Μ. Τρίτη 27 Απριλίου για την έγκριση της πρόσληψης συνολικά 1.128 συμβασιούχων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα:

– Με την αριθμ. 32641/26.4.2021 Απόφαση, εγκρίθηκε η πρόσληψη 662 συμβασιούχων Ι.Δ.Ο.Χ., για χρονικό διάστημα 8 ή έως 9 μήνες, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.Δήμων, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

– Με την αριθμ. 32808/26.4.2021 Απόφαση, εγκρίθηκαν 370 προσλήψεις Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας έως 8 μήνες, σε Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.).

– Η αριθμ. 32536/26.4.2021 Απόφαση, αφορά την έγκριση πρόσληψης 96 συμβασιούχων Ι.Δ.Ο.Χ. για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες σε Δήμους, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντικαταβολών.

Επισημαίνουμε ότι, δεδομένης της έγκρισης του Υπουργού, για την εξέλιξη των διαδικασιών προσλήψεων στο εξής ( π.χ. υποβολή αιτήσεων κλπ), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν και να ενημερώνονται από τους κατά τόπους Φορείς (Δήμος, ΝΠΙΔ, Δ.Ε.Υ.Α.) για τους οποίους εγκρίθηκαν οι συγκεκριμένες προσλήψεις.

Ακολουθούν αναλυτικά οι Πίνακες με τις προσλήψεις ανά Δήμο:

airetos.gr