Ποιοι µπορούν να θεµελιώσουν την σύνταξη νωρίτερα και πώς υπολογίζεται το ποσό µετά την ψήφιση των νέων διατάξεων. Αµετάβλητα παραµένουν τα ηλικιακά όρια, καθώς µε τις νέες ρυθµίσεις δεν επήλθε καµία µεταβολή σε αυτά.