Πως θα λειτουργήσει ο Δήμος Αγρινίου στη καραντίνα

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον Covid-19, υπενθυμίζεται ότι όλες οι υποθέσεις των δημοτών θα  διεκπεραιώνονται  τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης,  και εφόσον απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, μπορούν να  προσέρχονται  στις υπηρεσίες κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ & email

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών:

   • 2641360220, 2641360420 και email: dioikitiko@agrinio.gr
   • Τμήμα Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων :2641360491 έως 2641360493
   • Κεντρικό Πρωτόκολλο Δήμου Αγρινίου:2641360426, 2641360427
   • Τμήμα Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού:2641340421 έως 2641360425 και 2641360442  και email: dioikitiko@agrinio.gr
   • Ληξιαρχείο Αγρινίου: 26413 60438 , 2641360437  και email: lixiarxeio@agrinio.gr
   • Δημοτολόγιο Αγρινίου: 26413 60430 έως 2641360436 και  email: dhmotologio@agrinio.gr

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης:

   • 15194, 2641360623 έως 2641360626 και email dka@agrinio.gr

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας:

   • 26413 63400, 2641363457    email:pronoia@agrinio.gr

Κέντρο Κοινότητας: 26410 46990 , 2641048747

Κοινωνικό Ιατρείο: 2641033582

Δομή Αστέγων : 2641027512

Συσσίτιο : 2641056055

Διεύθυνση Οικονομικών  Υπηρεσιών:

   • 2641360680 και email: doikonomiki@agrinio.gr
   • Τμήμα Ταμείου  και Εισπράξεις :2641360458
   • Τμήμα Λογιστηρίου & Αποθηκών:2641360467
   • Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας:2641360464
   • Τμήμα Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών:2641360480

Δημοτική Αστυνομία :

   • 26413 64400 και email:dhmotast@agrinio.gr

Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης:

   • 2641363451 2641360584 και email:dtoa@agrinio.gr
   • Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής:26413 63456, 2641363452, 2641363538, 2641363454, 2641363455, 2641360580 έως και 2641360583