Πότε θα δοθούν τα 530 ευρώ για τις αναστολές του Ιουλίου

Από τις 26 έως τις 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή της ειδικής αποζημίωσης των 534 ευρώ στους εργαζόμενους που θα δηλωθούν σε αναστολή τον Ιούλιο.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις των εργοδοτών για τις αναστολές συμβάσεων που αφορούν στον Ιούλιο υποβάλλονται στο σύστημα Εργάνη έως και την Δευτέρα 24 Αυγούστου. Οι αντίστοιχες δηλώσεις των εργαζομένων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr υποβάλλονται έως και την Τρίτη 25 Αυγούστου.

Αναστολές Ιουλίου έχουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους: του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Επίσης:
οι επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας ξενοδοχειακών ή τουριστικών καταλυμάτων και
οι επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις, εποχικής λειτουργίας τουριστικών λεωφορείων.

Οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό δεν έχουν δικαίωμα αναστολής για τον Ιούλιο, όμως θα έχουν για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά εντός του μηνός Ιουλίου, είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί πριν από τον εργοδότη η αναστολή της σύμβασης εργασίας στο σύστημα «Εργάνη».
Αντίθετα, οι εργαζόμενοι, των οποίων οι συμβάσεις τελούσαν σε αναστολή κατά τον Ιούνιο και παρατείνεται η αναστολή τους για τον Ιούλιο, δεν είναι υποχρεωτικό να προβούν σε δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ).

Εποχικοί εργαζόμενοι

Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκονται οι μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των εποχικών εργαζόμενων με δικαίωμα επαναπρόσληψης σε εποχικά ξενοδοχεία και τουριστικά λεωφορεία που δεν επαναλειτούργησαν φέτος.
Οι μονομερείς δηλώσεις των εργαζομένων, για την υποβολή των οποίων δεν απαιτείται προηγούμενη δήλωση εργοδότη, υποβάλλονται έως και τις 31 Αυγούστου και αφορούν τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.
Εφόσον η αναστολή διαρκεί 30 ημέρες, τότε ο εργαζόμενος θα λάβει το πλήρες ποσό των 534 ευρώ, διαφορετικά θα λάβει 17,8 ευρώ ανά ημέρα αναστολής.

AgrinioTimes | Πηγή: insider.gr