Πότε θα δοθούν οι πρώτες συντάξεις εμπιστοσύνης, σε ποιους θα διακοπεί η σύνταξη

Αρχές Ιουνίου θα εκδοθούν οι πρώτες συντάξεις εμπιστοσύνης οι οποίες θα εκδοθούν με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο σύστημα και τη δήλωση του ασφαλισμένου για το χρόνο ασφάλισης του.

Ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος μας αναλύει τη νέα διαδικασία, η οποία όπως αναφέρει “επιχειρείται απλά και μόνο να εκδοθούν συνταξιοδοτικές αποφάσεις, χωρίς να ενδιαφέρονται για το κατά πόσον οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις είναι έγκυρες και έγκαιρες.

Μη ξεχνάμε ότι υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις, οι οποίες αναμένουν αίτηση όχι από τον φορέα που έχει υποβληθεί η αίτηση αλλά από φορέα που θα έπρεπε να μεταβιβαστεί ο φάκελος μετά από την απόρριψη του με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.

Επίσης υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις με οφειλές των ασφαλισμένων. Όλες αυτές οι περιπτώσεις θα κρίνονται εκ των υστέρων και είτε θα συμπληρώνεται ο χρόνος με τη διαδικασία προαιρετικής ασφάλισης, είτε θα αλλάζει το ποσό της σύνταξης, είτε θα παρακρατούνται ποσά ως οφειλόμενα”.

Αξίζει να αναφερθεί ότι όσοι λάβουν μεγαλύτερη σύνταξη από αυτή που δικαιούνται θα αναγκαστούν να επιστρέψουν τα ποσά μέσω παρακράτησης ποσού από την σύνταξη για πολλούς μήνες. Όσοι δε δεν τη δικαιούται τότε θα κοπεί η σύνταξη και θα επιστραφούν τα ποσά.

Σύμφωνα με τον κ. Ρίζο η διαδικασία που θα ακολουθείται θα είναι εξής:

  • Θα διακοπούν οι διοικητικές αλληλογραφίες διαδικασίες για την βεβαίωση του χρόνου ασφάλισης και ο εισηγητής θα εκδίδει άμεσα την απόφαση με βάση τα όσα έχει βεβαιώσει ο ασφαλισμένος στην αίτηση του, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές πλατφόρμες που βρίσκονται στη διάθεση του ΕΦΚΑ, δηλαδή το σύστημα Άτλας και το σύστημα ΗΔΙΚΑ.
  • Όσοι χρόνοι δεν μπορούν να βεβαιωθούν μέσα από αυτά τα συστήματα θα λαμβάνονται υπόψη από τους εισηγητές τα στοιχεία της δήλωσης που έχει κάνει ο ασφαλισμένος, ως πραγματικοί χρόνοι ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή θα προχωράει η αίτηση σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει ο ασφαλισμένος. Στη συνέχεια θα εκδίδεται συνταξιοδοτική απόφαση και θα υπολογίζεται το ποσό της σύνταξης και θα χορηγείται στον ασφαλισμένο άμεσα.
  • Πάνω στην απόφαση θα υπάρχει σαφής επιφύλαξη, ότι θα επιβεβαιωθούν τα στοιχεία το επόμενο χρονικό διάστημα και σε βάθος πενταετίας. Για το σκοπό αυτό ο ασφαλισμένος θα πρέπει να διατηρεί όλα τα στοιχεία εκείνα που θα μπορεί να αποδίδει τους χρόνους ασφάλισης που έχουν δηλωθεί πάνω στην αίτησή του.
  • Κάθε τεχνική και γραφειοκρατική διαδικασία θα διακοπεί και θα συνεχίζεται μετά την έκδοση της απόφασης.

Επιχειρείται να λυθεί το πρόβλημα έκδοσης των συντάξεων με την μετάθεση του χρόνου ελέγχου του φακέλου του ασφαλισμένου, όχι στο προ στάδιο, πριν την έκδοση της σύνταξης, αλλά σε δεύτερο στάδιο μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης και καταβολής της σύνταξης στον ασφαλισμένο.

Υπάρχει σαφής κίνδυνος στις περιπτώσεις που έχουν χορηγηθεί χρήματα που δεν δικαιούται ο ασφαλισμένος, αυτά να αναζητηθούν πίσω και εντόκως να παρακρατούνται από οποιαδήποτε μελλοντική παροχή θα έχει ο ασφαλισμένος.

Πλασματικά- Αναγνώριση χρόνων

Παράλληλα, όπως μας εξηγεί ο κ. Ρίζος μεγάλο βάρος θα δοθεί στην αναγνώριση των αιτήσεων πλασματικών χρόνων, ώστε να ολοκληρωθούν άμεσα οι αιτήσεις που έχουν τέτοιου είδους εκκρεμότητες. Άμεσα θα πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι αιτήσεις για εξαγορά πλασματικών ετών για να προχωρήσει και η έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Επίσης χρόνοι που μέχρι σήμερα απαιτείται αλληλογραφία μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων για την βεβαίωση τους, όπως οι περιπτώσεις που έχουν στο δημόσιο χρόνο ασφάλισης και έχει και στο ΙΚΑ με σύμβαση με το δημόσιο, αυτοί οι χρόνοι θα αναγνωρίζονται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται διαδικασία αλληλογραφίας για να μην καθυστερεί η έκδοση της σύνταξης.

Έλεγχος

Ειδικά οι δηλώσεις περί χρόνου ασφάλισης επιπλέον αυτού που προκύπτει από το ΠΣ «ΑΤΛΑΣ» που ελήφθησαν υπόψη για να εκδοθούν πράξεις απονομής σύνταξης επί αιτημάτων που είχαν υποβληθεί έως τις 31 Μαρτίου 2022, χωρίς την προσκόμιση φυσικών παραστατικών που να τις θεμελιώνουν, ελέγχονται εντός προθεσμίας 5 ετών που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τα 10 χρόνια.

Ο έλεγχος για τος συντάξεις εμπιστοσύνης είναι πιο αυστηρός και αντίστοιχος με την αυξημένη εμπιστοσύνη προς τον ασφαλισμένο. Στο πλαίσιο αυτό, αν ζητηθούν έγγραφα που τεκμηριώνουν τον επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο και αυτά δεν προσκομισθούν από τον ασφαλισμένο, η καταβολή της σύνταξης αναστέλλεται, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και να ανακληθεί ή μεταρρυθμισθεί, αναλόγως, η πράξη απονομής σύνταξης.

Η αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών, στο βαθμό που αυτές καταβλήθηκαν βάσει δηλώσεων του ασφαλισμένου για τις οποίες δεν υποβλήθηκε τεκμηρίωση (δεν συνοδεύονταν δηλαδή από δικαιολογητικά), ανατρέχει στην έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης. Δεν υπάρχει δηλαδή ο χρονικός περιορισμός της τριετίας που ισχύει στις περιπτώσεις όπου η δήλωση του ασφαλισμένου για επιπλέον ασφαλιστικό χρόνο είχε τεκμηρίωση.

dikaiologitika.gr