«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Π.Δ.Ε. 2021-2027

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Δυτικής Ελλάδας ύψους 628,5 εκ. ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-27.

Το πρόγραμμα που διαμορφώθηκε μετά από ανοικτή διαβούλευση με τους φορείς της περιοχής μας, τους πολίτες, αλλά και τις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων, υποβλήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο και μετά από διαπραγμάτευση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε τις τελικές εγκρίσεις.

Με αφορμή την έγκριση του Προγράμματος, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, δήλωσε: 

«Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Περιφερειακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2021-2027. Μια μακρά διαδικασία δύο ετών, προετοιμασίας και διαβούλευσης ολοκληρώθηκε πανηγυρικά, ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίηση προϋπολογισμού ύψους 628 εκ. ευρώ, του τρίτου μεγαλύτερου Περιφερειακού Προγράμματος της χώρας μας. Με προτεραιότητα τις ανάγκες της Περιφέρειας και τις δυνατότητες που μας δίνει το πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις τοπικές κοινωνίες, την κοινωνική συνοχή, την οικονομία, το περιβάλλον ακόμα και σε αυτή την πολύ απαιτητική και ευμετάβλητη περίοδο που διανύουμε η οποία απαιτεί σοβαρότητα, προσήλωση στο στόχο του προγράμματος και επαγγελματισμό. Είμαι σίγουρος ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις , η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και το σύνολο των φορέων που δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια, θα αγκαλιάσουν και θα εφαρμόσουν αυτό το πρόγραμμα με αποτελεσματικότητα και όπου χρειαστεί θα μας βοηθούν να το κάνουμε ακόμα πιο χρήσιμο, ακόμα πιο στοχευμένο. Θέλω να ευχαριστήσω την Διαχειριστική Αρχή, τις υπηρεσίες της Περιφέρειας και τους συνεργάτες μου για όλη αυτήν την διαδικασία που κατέληξε στην έγκριση του νέου μας Περιφερειακού Προγράμματος».

Σημειώνεται ότι η συνολική χρηματοδότηση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος ανέρχεται σε 628.447.198 ευρώ, ποσό προσαυξημένο κατά 33,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον πρώτο κύκλο της διαβούλευσης (594.850.970 ευρώ) και κατά 137,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό προϋπολογισμό του ΠΕΠ για την περίοδο 2014 – 2020.

Οι στρατηγικοί στόχοι του νέου ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας είναι: 

  1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην παραγωγή, ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας με όρους καινοτομίας, εξωστρέφειας και ψηφιακής ενίσχυσης 
  2. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αντιμετώπιση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και της κυκλικής οικονομίας 

3.Ενίσχυση της κινητικότητας στην Περιφέρεια 

  1. Ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής στην Περιφέρεια 
  2. Ενίσχυση της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις

Για την επίτευξη των παραπάνω στρατηγικών στόχων, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναλύεται σε 8 Προτεραιότητες, ως ακολούθως:

Στόχος Πολιτικής Προτεραιότητα Ταμείο Ενωσιακή Στήριξη Εθνική Συνεισφορά Συνολική Δημόσια Δαπάνη
1 1 ΕΤΠΑ             60.183.782 €    10.620.668 €              70.804.450 € 
2 2 ΕΤΠΑ           107.838.320 €    19.030.292 €            126.868.612 € 
3 3 ΕΤΠΑ             47.634.874 €      8.406.155 €              56.041.029 € 
4 ΕΤΠΑ             78.269.747 €    13.812.309 €              92.082.056 € 
4 ΕΚΤ+           135.523.143 €    23.915.849 €            159.438.992 € 
5 5 ΕΤΠΑ             95.663.025 €    16.881.711 €            112.544.736 € 
Τεχνική Βοήθεια 6 ΕΤΠΑ               6.199.685 €      1.094.063 €                7.293.748 € 
Τεχνική Βοήθεια 7 ΕΚΤ+               2.867.542 €          506.037 €                3.373.579 € 
Σύνολο ΕΤΠΑ           395.789.433 €    69.845.198 €            465.634.631 € 
Σύνολο ΕΚΤ+           138.390.685 €    24.421.886 €            162.812.571 € 
Γενικό σύνολο           534.180.118 €    94.267.084 €            628.447.202 € 

 

Σημαντικός αριθμός έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠ έχουν ήδη ωριμάσει και είτε έχουν ήδη ενταχθεί στο τρέχον ΕΠ ως μεταφερόμενα ή βρίσκονται έτοιμα προς υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης προς την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία των υλοποιούμενων έργων αλλά και της συνέχειας των χρηματοδοτήσεων. Το νέο ΕΠ αναμένεται να «ενεργοποιηθεί» αρχές του 2023 με την έκδοση σχετικών προσκλήσεων.