Προμήθεια έμπρακτης αναγνώρισης του τεράστιου έργου της ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. Αγρινίου

Ο Δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας υπέγραψε σήμερα με την ανάδοχο εταιρεία την σύμβαση εκτέλεσης «Προμήθειας Λογισμικού και Υλικού εξοπλισμού υποβοηθητικής τεχνολογίας (ΑΤ) και εργαλεία εναλλακτικής επαυξητικής επικοινωνίας (AAC) για την αρωγή και εκπαίδευση Α.Μ.Ε.Α. στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Greece- Italy 2014-2020 – Cross The Gap» ποσού 6.776,34 ευρώ.

Με την προμήθεια αυτή στηρίζει την ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. ΑΓΡΙΝΙΟΥ και αναγνωρίζει έμπρακτα το τεράστιο έργο που προσφέρει στον τόπο μας.