Προμήθεια μέρους του ιατρικού εξοπλισμού του Κ.Υ. Μύτικα

Στις 8 Οκτωβρίου 2021, σας ενημερώσαμε ότι κηρύχτηκε άγονος ο συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για το νέο κτήριο του Κ.Υ. Μύτικα.

Επειδή τα προσφερόμενα υλικά ήταν εκτός των τεχνικών προδιαγραφών, η επιτροπή αξιολόγησης σύνταξε πρακτικό που απέκλεισε και τους δύο συμμετέχοντες (δείτε εδώ).

Με την υπ’αριθμ. 54615/14-09-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 6η Υ.ΠΕ, προκηρύχτηκε ξανά συνοπτικός διαγωνισμός και έγινε τελικά προμήθεια κάποιου μέρους του ιατρικού εξοπλισμού.

Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο.

mytikaspress.blogspot.com