Προώθηση-προβολή αλιευμάτων Περιφέρειας Δ. Ελλάδας σε εσωτερική αγορά και Τρίτες Χώρες

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας θα υλοποιήσει το έργο με τίτλο «Προώθηση/προβολή αλιευμάτων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εσωτερική αγορά και Τρίτες Χώρες », (ΟΠΣ 5076713).

Ο γενικός στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι η ενημέρωση των ομάδων – στόχων για την εξαιρετική ποιότητα των προωθούμενων αλιευμάτων που παράγονται από τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα:

  • Αυγοτάραχο, Χέλι, Γάμπαρη Αμβρακικού, Αλίπαστα λιμνοθάλασσας, Αθερίνα αλιευόμενη σε γλυκά νερά (Λίμνη Τριχωνίδα).

Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση των εξαιρετικής ποιότητας αλιευμάτων προκειμένου να αυξηθούν οι εξαγωγές σε όγκο και αξία, σε εδραιωμένες και νέες αγορές καθώς και η αύξηση της εξωστρέφειας των παραγωγών και των επιχειρήσεων. 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας με τη συμμετοχή του και την αποδεδειγμένη εμπειρία του στην οργάνωση και υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων εξωστρέφειας και προσφοράς ανταποδοτικών υπηρεσιών δικτύωσης, ενημέρωσης, διάχυσης πληροφόρησης και εκτέλεσης προγραμμάτων κατάρτισης, προς όφελος του επιχειρηματικού κόσμου, των παραγωγών, των εργαζομένων και δυνητικά ενδιαφερόμενων των εμπλεκομένων κλάδων στην αλυσίδα αξίας της οικονομίας, θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην υλοποίηση των δράσεων και στην επίτευξη των στόχων της πράξης συμβάλλοντας καθοριστικά στη μεγιστοποίηση της ωφέλειάς τους και της βιωσιμότητας του έργου.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας θα αναλάβει την εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών – δράσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τεχνικό Δελτίο του έργου και της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης και των τροποποιήσεων αυτής.

  1. Δράση – Συντονισμός και υποστήριξη συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις

Η ενέργεια περιλαμβάνει το συντονισμό, την υποστήριξη συμμετοχής και την εκπροσώπηση των επιχειρήσεων, μεταποιητών και παραγωγών, σε 5 εμβληματικές εκθέσεις οι οποίες αποτελούν καίριο σημείο συνάντησης του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο. Η οργάνωση και υλοποίηση 5 εκδηλώσεων για το συντονισμό των τοπικών επιχειρήσεων, μεταποιητών και παραγωγών και την προετοιμασία τους για τη συμμετοχή στις εκθέσεις. Η Λειτουργία 4 σημείων info-point για την πληροφόρηση καθώς και την συνολική επίβλεψη της υλοποίησης της δράσης.

  1. Δράση – Διοργάνωση καταρτίσεων για παραγωγούς (Ελλάδα)

Η ενέργεια περιλαμβάνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε: 

Παραγωγούς και μεταποιητές των προωθούμενων προϊόντων, εργαζομένους του αγροδιατροφικού τομέα, δυνητικούς εργαζόμενους στον τομέα παραγωγής & μεταποίησης αλιευμάτων καθώς και φοιτητές/σπουδαστές σχετικού αντικειμένου,

Στο πλαίσιο των καταρτίσεων αυτών, οι επιχειρήσεις, οι παραγωγοί, οι εργαζόμενοι και οι δυνητικά ενδιαφερόμενοι αναμένεται:

  • να αυξήσουν σημαντικά το γνωστικό τους κεφάλαιο σε βασικά εργαλεία και μεθόδους που θα τους επιτρέψει να καλλιεργήσουν την αναγκαία εξωστρεφή νοοτροπία,
  • να επιτύχουν το γεφύρωμα του γνωστικού κενού το οποίο παρατηρείται μεταξύ των επιχειρήσεων και ενδιαφερόμενων προς ενασχόληση με τους συγκεκριμένους κλάδους – στόχους, με μικρή ή μηδαμινή εξαγωγική δραστηριότητα και εμπειρία, σε σχέση με της σύγχρονες τάσεις του παγκόσμιου εμπορίου και εξαγωγικού μάρκετινγκ.

 

Διαβάστε επίσης: Εθνικές Εκλογές 2023: Τελικό Αποτέλεσμα στην Αιτωλοακαρνανία