Προσλήψεις 140 ατόμων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Σε προκήρυξη Διορισμού 140 ατόμων διδακτικού προσωπικού διακοσίων εξήντα έξι (266) υπό πρόσληψη Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου στην Ελληνική Αστυνομία εκπαιδευτικής περιόδου 2020 προχωρά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ