Προσλήψεις τριών ατόμων στο Δήμο Θέρμου

O Δήμος Θερμου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας 2 μηνών, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες και τη μεταφορά των διαφόρων υλικών που απορρέουν από τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων στην έδρα του Δήμου και στις Τοπικές Κοινότητες και β) για τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων και για την άδεια λειτουργίας τους, οργάνωση νέου φακέλου των σφαγείων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ