Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας

Πήρε ΦΕΚ η Προκήρυξη των 1.468 διορισμών στην Αυτοδιοίκηση

Από την 20η Ιανουαρίου έως την 7η Φεβρουαρίου θα διαρκέσει η υποβολή αιτήσεων στη νέα Προκήρυξη  13Κ/2021 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση 1.468 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Α.Σ.Ε.Π. 66) την 3η Ιανουαρίου 2022, αναγράφοντας περσινή ημερομηνία «31 Δεκεμβρίου 2021».

Από τις συνολικά 1.468 θέσεις:

– oι 1.124 είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)

– oι 306 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)

– oι 36 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και

– oι 2 Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.).

Στο πλήρες κείμενο της Προκήρυξης αναγράφονται αναλυτικά όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και λεπτομέρειες για:

– τις ειδικότητες των θέσεων,

– σε ποιους Δήμους και λοιπούς αυτοδιοικητικούς Φορείς αφορούν,

– τα απαιτούμενα προσόντα (τίτλοι σπουδών κλπ),

– τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων,

– τα κριτήρια κατάταξης,

– τη διαδικασία επιλογής.

Για την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις:

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ (δ. Θέρμου)

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης ΕΔΩ.

airetos.gr