Πρόσθετη χρηματοδότηση για δύο σημαντικά αρδευτικά στην Αιτωλοακαρνανία

Προχωρά τις διαδικασίες η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Σε δυο σημαντικά για τους αγρότες αρδευτικά έργα προχωρά η Περιφέρεια Δ. Ε. με την ανακοίνωση της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του/ων παραπάνω άξονα/ων Προτεραιότητας του ΤΠΑ/ΠΠΑ.

Η δημόσια δαπάνη (Ε.Π.Α.) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 3.900.000,00 €.

Αντικείμενο της Ανακοίνωσης Πρόθεσης Χρηματοδότησης αποτελεί η μεταφορά στο ΠΠΑ Δυτικής Ελλάδας 2021-2025 των κάτωθι έργων (σε συνέχεια των σχετικών 11 & 15):

  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΤΟΕΒ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ, Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (π. κ. 2021ΕΠ00100062)
  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ 1 ΕΩΣ 6 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ (π.κ. 2021ΕΠ00100063)

Ειδικότερα, το αντικείμενο του εγγειοβελτιωτικού έργου που αφορά στο Τ.Ο.Ε.Β. Ανακτορίου αποσκοπεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό αρδευτικό δίκτυο Βόνιτσας – Μοναστηρακίου στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, που θα συμβάλει στην αύξηση της απόδοσης και θα περιορίσει τις απώλειες του νερού, αλλά και τον κίνδυνο εμφάνισης ζημιών στις καλλιέργειες λόγω των πλημμυρικών φαινομένων.

Το εγγειοβελτιωτικό έργο που αφορά στη βελτίωση αρδευτικών ζωνών περιοχής Αχελώου αποσκοπεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να αντιμετωπιστούν οι υπάρχουσες φθορές που έχουν υποστεί οι ήδη υπάρχουσες διώρυγες του δικτύου.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν έχουν ως σκοπό την εξοικονόμηση αρδευτικού νερού, λόγω του περιορισμού των απωλειών, μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται με αντίστοιχη μείωση των λειτουργικών εξόδων του Τ.Ο.Ε.Β. της περιοχής και μείωση των εξόδων συντήρησης.

Τα παραπάνω έργα εμπίπτουν στον άξονα προτεραιότητας 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κ.λπ.)» και συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης (εκροής).

e-ea.gr

 

Διαβάστε επίσης: Αγρίνιο: Δείτε πως φαίνεται από Drone ο Δημοτικός Κινηματογράφος «Ελληνίς»!