Προτεραιότητα του ΥΠ.Α.Α.Τ. η διασφάλιση ποιότητας προϊόντων Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.

Πρώτιστη προτεραιότητα του ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας των κορυφαίων προϊόντων μας Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε.

Πρώτιστη προτεραιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η διασφάλιση της ποιότητας των κορυφαίων προϊόντων μας Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε. 

Προϊόντα τα οποία διαφημίζουν τη χώρα μας στο εξωτερικό, στηρίζουν την ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία και διασφαλίζουν υψηλές τιμές για τους παραγωγούς μας. 

Στο πλαίσιο αυτό, όλοι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΥΠ.Α.Α.Τ., του ΕΛΓΟ-Δήμητρα και του Ε.Φ.Ε.Τ., διεξάγουν συνεχείς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα, η τήρηση των προδιαγραφών παραγωγής των προϊόντων καθώς και οι συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Σχετικά με πρόσφατες καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και αφορούν συγκεκριμένη εταιρεία που εξάγει φέτα στο εξωτερικό, αμέσως μόλις περιήλθαν σε γνώση των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ., διετάχθη η πραγματοποίηση ενδελεχούς έρευνας, ο σχολιασμός της οποίας – κατά πάγια πρακτική – δεν επιτρέπεται μέχρι την ολοκλήρωση της.