Οι Πρωτεύσαντες στο 1ο και 2ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου

Οι Πρωτεύσαντες του των Επαγγελματικών Λυκείων Αγρινίου σύμφωνα με την ανακοίνωση του σχολείου είναι οι εξής:

Στο 1ο ΕΠΑ.Λ.

  •  Διώτη Αγγελική 18.035 μόρια(Τεχνολόγων Τροφίμων)
  • Μολώνης Δημήτριος 17.585 μόρια (Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Κατασκευών)
  • Σωτηρόπουλος Σωτήρης 17.550 μόρια (Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων),
  • Μαυρογιάννης Θωμάς  17.415 μόρια (Τεχνικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών)
  • Ιωάννου Θεόδωρος 17.285 μόρια (Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών).

Στο 2ο ΕΠΑ.Λ .

  • Σπυριδούλα Μπλαχούρα  19.550 μόρια (Υγείας),
  • Παρασκευή Χαρακίδα 19.150 (Υγείας),
  • Ιωάννα Τηγανίτα  18.950 μόρια (Υγείας),
  • Νικόλαος Ρέππας  18.515 μόρια (Οικονομίας και Πληροφορικής)
  • Κωνσταντίνος Κωσταρέλλος 18.425 (Οικονομίας και Πληροφορικής).