Προχωρούν οι εμβολιασμοί στο Κ.Υ. Μύτικα

Χωρίς προβλήματα προχωράει ο εμβολιασμός στο Κ.Υ. Μύτικα σύμφωνα με τον Διευθυντή.

Σας ενημερώνουμε ότι οι φήμες που διαδίδονται περί διακοπής λειτουργίας του Εμβολιαστικού Κέντρου του Κ.Υ. Μύτικα είναι κακόπιστες και αναληθείς.

Το Εμβολιαστικό μας Κέντρο λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του CΟVID-19.

Σας ευχαριστώ.

Ο Διευθυντής – Συντονιστής του Κ.Υ. Μύτικα

Χρόνης Ιωάννης