«Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας για το 2023 δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών»

«Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2023 που είναι και ο τελευταίος της παρούσας αυτοδιοικητικής περιόδου.

Τίποτα καινούριο για την ακρίβεια που πλήττει τους πολίτες, τη μικρή και μεσαία επιχείρηση, καμία αναφορά στις υποδομές για την υγεία, την εκπαίδευση και την απασχόληση.

Ένας προϋπολογισμός που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις περιφέρειας, απλώς διαχειρίζεται μια καθημερινότητα που κανένα μας δεν ικανοποιεί».

«Δικαίωμα στην Πρόοδο»