Ψήφισμα – διαμαρτυρία υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου

Ως εργαζόμενοι της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου δηλώνουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στην επιχειρούμενη μετεγκατάσταση του Λιμεναρχείου Μεσολογγίου στο κτίριο της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου, για τους εξής λόγους:
To κτίριο που στεγάζεται η Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου είναι ιδιόκτητο (Α.Α.Δ.Ε.), έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με προδιαγραφές της Φορολογικής Διοίκησης και ο χώρος που λειτουργεί η Υπηρεσία μας έχει ήδη συρρικνωθεί και περιοριστεί μετά την συστέγαση της Κτηματικής Υπηρεσίας καθώς και της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Η Υπηρεσία μας, από την φύση του αντικειμένου της, είναι υπηρεσία συναλλαγής με το κοινό και πρέπει να διαθέτει και τους κατάλληλους χώρους για την πρόσβαση και την αναμονή των πολιτών.
Σύμφωνα με καταγεγραμμένα στοιχεία που τηρούνται στην είσοδο λόγω covid, προσέρχονται καθημερινά την Υπηρεσία 130 – 150 πολίτες ( μηνιαία 2.500 – 3000 πολίτες) και εξυπηρετεί πολλαπλάσιες υποθέσεις και αιτήματα φορολογουμένων.

Πάγια θέση τόσο του Συλλόγου των εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ, όσο και όλων των φορέων του Νομού, είναι η λειτουργία δύο (2) Δ.Ο.Υ. λόγω της διασποράς του πληθυσμού αλλά και της μεγάλης έκτασης του νομού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Αυτή την περίοδο γίνεται μια προσπάθεια αναβάθμισης της Υπηρεσίας μας μετά και την απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ. Α 1048988 ΕΞ ΦΕΚ Β 1751 2020 (συνημμένο) για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Δ.Ο.Υ. Α-Β τάξης για την διενέργεια ελέγχου για την επιστροφή ΦΠΑ, και την απαίτηση της διεύθυνσης για περεταίρω στελέχωση της Υπηρεσίας με προσωπικό.
Δηλώνουμε αλληλέγγυοι στο δίκαιο αίτημα των «συναδέλφων» του Λιμενικού Σώματος για την εύρεση κατάλληλου κτιρίου με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, αλλά όχι με την περεταίρω υποβάθμιση της Δ.Ο.Υ  Μεσολογγίου.

 

ΟΙ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

https://www.aixmi-news.gr/