Ο Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε. για την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης

Ο Σ.Ε.Α.ΔΙ.Δ.Ε. γιορτάζει την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης

Η ιδιωτική ασφάλιση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ευημερία των ανθρώπων.

Προστατεύει τη Ζωή, την Υγεία και την Περιουσία τους.

Ειδικά με την αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών και την επικράτηση των ακραίων Φυσικών Φαινομένων, η ασφάλιση φαντάζει ως η μόνη λύση για ανθρώπους που βλέπουν να καταστρέφεται η περιουσία τους και αδυνατούν να την αποκαταστήσουν.

Η ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά Αγαθό Ζωής και Πυλώνας Ανάπτυξης.