Σ.Ε.Β.Ε. – Επιμελητήριο Αιτωλ/νίας: Επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης

Διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση του Συνδέσμου Εξαγωγών – Σ.Ε.Β.Ε.  σχετικά  με την υλοποίηση δύο νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας.

  • Ενημερωτική εκδήλωση, σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με την υλοποίηση δύο νέων επιδοτούμενων προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης πραγματοποιεί ο Σ.Ε.Β.Ε., την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου και ώρα 17:00, μέσω των ιστοσελίδων του Σ.Ε.Β.Ε. (www.seve.gr) και των Επιμελητηρίων Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας καθώς και των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης των φορέων.
Τα προγράμματα, τα οποία υλοποιεί ο Σ.Ε.Β.Ε. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020» και τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους,  απευθύνονται σε απασχολούμενους στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας. Ειδικότερα, ο πρώτος κύκλος κατάρτισης αφορά στον τομέα της Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων στον κλάδο της Αγροδιατροφής – Βιομηχανίας Τροφίμων και ο δεύτερος στον τομέα της Ανάπτυξης Εξαγωγικών μονάδων στον κλάδο των Δομικών Υλικών.
Οι θέσεις συμμετοχής στα προγράμματα αφορούν 817 εργαζομένους οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος επιλογής και από τις 13 Περιφέρειες της χώρας.
Ταυτόχρονα στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα δεδομένα των εξαγωγών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι ευκαιρίες και προοπτικές που δημιουργούνται για την επόμενη περίοδο.
Μέσω της εκδήλωσης επιδιώκεται επιπλέον η δημιουργία δικτύου στη Δυτική Ελλάδα με σκοπό την διαρκή και έγκυρη ενημέρωση των φορέων για θέματα εξαγωγών όπως και η διερεύνηση των δυνατοτήτων για ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών.
Ακολουθεί πρόγραμμα εκδήλωσης 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
Δρ. Γεώργιος Κωνσταντόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. Σ.Ε.Β.Ε. – Συνδέσμου Εξαγωγέων
Πλάτων Μαρλαφέκας  Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αχαΐας
Φωκίων Ζαϊμης Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Παναγιώτης Χασάπης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Β.Ε.: Οι εξαγωγές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και οι προοπτικές ανάπτυξης τους.
Μαίη Δεμερτζή Υπεύθυνη προγράμματος κατάρτισης στελεχών Στέλεχος Σ.Ε.Β.Ε.
Παναγιώτης Τσιχρικτσής Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
Κωνσταντίνος Νικολούτσος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας

Με την παράκληση  να δημοσιευθεί, αναρτηθεί ή να μεταδοθεί

Πληροφορίες: www.seve.gr