Έγκαιρη προειδοποίηση των καταναλωτών από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας όταν πρόκειται να κάνουν αυξήσεις στις τιμές της κιλοβατώρας, την καθιέρωση «κυμαινόμενων» και «σταθερών» τιμολογίων αλλά και μειώσεις στις χρεώσεις ΥΚΩ για τα υψηλά κλιμάκια κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι κύριες αλλαγές που εισηγείται η ΡΑΕ επιδιώκοντας μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο τιμολόγησης από τη ΔΕΗ και τις υπόλοιπες ιδιωτικές εταιρίες.