Το Σάββατο οι εκλογές του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου

Υπενθυμίζουμε ότι το σήμερα Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021 και από ώρα 08:00 έως 19:00 στις αίθουσες του 4 ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου οδός Π. Σούλου 19 έναντι των γραφείων του Συλλόγου, θα διεξαχθούν οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εξελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων στην ΑΣΠΕ.

Καλείστε να συμμετάσχετε ενεργά.

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του Συλλόγου που έχουν θεωρημένο το βιβλιάριο πολυτεκνικής ιδιότητας (ένας από τους δύο γονείς) και αστυνομική ταυτότητα.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του αρμοδίου Υπουργείου ΦΕΚ 3 Οκτωβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΡ.Φύλλου 4577 το οποίο περιλαμβάνει την υπ ‘ αριθ. Δ1α /ΓΠ.ΟΙΚ.60400 ΥΑ συμμετοχή στις εκλογές έχουν αυστηρά όσοι επιδείξουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή Πιστοποιητικό νόσησης ή Rapid Test των τελευταίων 48 ωρών και φυσικά με χρήση μάσκας.