Το Σελίβειο Γηροκομείο ευχαριστεί την Τ.ΟΜ.Υ. Μεσολογγίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διεύθυνση του ΣΕΛΙΒΕΙΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ θέλουν να εκφράσουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς την ΤΟΜΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ που είχε την ευθύνη για την υποστήριξη και τον συντονισμό των κινητών μονάδων υγείας του ΕΟΔΥ που ήταν επιφορτισμένη για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου, μέσω των τεστ που διενεργούνται ανά εβδομάδα στην μονάδα μας καθώς και τον εμβολιασμό.

Η συμβολή τους για την επιτυχή αντιμετώπιση της πανδημίας στη μονάδα μας υπήρξε καθοριστική. Ιδιαιτέρως θέλουμε να αναφερθούμε στην συνεργασία που είχαμε με τον υπεύθυνο της μονάδας τον κ. Ζυγούρη Γιώργο που ήταν τόσο σε επιστημονικό όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο άψογη.