Το Σωματείο Οικοδόμων Μεσολογγίου για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Η Διοίκηση του Σωματείου Οικοδομών Μεσολογγίου «Η ΠΡΌΟΔΟΣ» ενημερώνει τα μέλη του για τη χθεσινή συνάντηση με τον συνάδελφο Ντουντούμη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Αντιπρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου.

Η συνάντηση αφορούσε την υπογραφή της νέας ΣΣΕ που υπογράφηκε στις 28.04.2022 από τους αρμόδιους φορείς.

Η νέα Συλλογική σύμβαση εργασίας αφορά τους μισθούς και τα ημερομίσθια των εργαζομένων οι οποίοι διαμορφώνονται ως εξής:

α) Τεχνίτες 41,00€

β) βοηθοί τεχνιτών και ειδικευμένων εργατών 38,00€

γ) ανειδίκευτοι εργάτες 35,00€.

Η νέα Συλλογική σύμβαση εργασίας ισχύει από 01/04/2022 μέχρι 30/09/2022.

Η Διοίκηση του Σωματείου Οικοδόμων Μεσολογγίου