Σπ. Κωνσταντάρας: «192.968 ευρώ για ανάπλαση στην Άνω Χρυσοβίτσα»

Με σχετική ανάρτηση ο Δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, έκανε γνωστό ότι εντάχθηκε σήμερα με απόφαση του Δ.Σ. του «Πράσινου Ταμείου» το έργο: «Ανάπλαση – Αναβάθμιση του Κέντρου του Οικισμού (Άνω) Χρυσοβίτσας ποσού 192.968,00 ευρώ».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ίδιου του Δημάρχου:

«Εντάχθηκε σήμερα με απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου το έργο «Ανάπλαση – Αναβάθμιση του Κέντρου του Οικισμού (Άνω) Χρυσοβίτσας ποσού 192.968,00 ευρώ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου με βάση την μελέτη ανέρχεται στο ποσό των 339.000 ευρώ, το οποίο είναι εξασφαλισμένο μετά την παραπάνω έγκριση με την συμμετοχή και ιδίων πόρων του Δήμου 147.000 ευρώ.

Εκφράζω τις ευχαριστίες μου στον Σύλλογο του χωριού, στον Πρόεδρο της Κοινότητας για την επιτυχή διαβούλευση και συνεργασία, στο Τεχνικό Γραφείο του Δήμου Θέρμου και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου που συνέβαλαν τα μέγιστα στην επιτυχή ένταξη του έργου.

Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η δημοτική αρχή εργάζεται με σχέδιο ώστε όλες οι τοπικές κοινότητες του δήμου Θέρμου να αναδείξουν την αρχιτεκτονική και λειτουργική τους ταυτότητα».