Σπ. Κωνσταντάρας: «Το Μουσείο Θέρμου είναι η δύναμη του Πολιτισμού μας»

Με την ευκαιρία συμπλήρωσης ενός έτους από την εκδημία του προέδρου της εταιρείας «Φίλων Μουσείου και Αρχαιολογικού Χώρου Θέρμου» #Αντώνη_Βασιλόπουλου, ενός οραματιστή και υπηρέτη των αξιών της Αρχαίας Αιτωλικής Συμπολιτείας, δηλώνουμε συνεχιστές των προσπαθειών του για την προβολή, αξιοποίηση και ανασκαφική δράση του Κοινού των Αιτωλών!
Το έργο του παρακαταθήκη για όλους μας! Δεν ξεχνάμε

Σπύρος Κωνσταντάρας

Δήμαρχος Θέρμου