Ο Σπ. Κωνσταντάρας για τους συνδετήριους άξονες Ιονία Οδός-Ιτέα-Λαμία

Οι δήμοι καθώς και οι εμπλεκόμενοι επαγγελματικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς που εδρεύουν στις Περιφεριακές Ενότητες Φωκίδας, Φθιώτιδας, Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας πραγματοποίησαν σήμερα διαβούλευση για τους συνδετήριους άξονες Ιονία Οδός – Ιτέα – Λαμία εν συνδυασμώ με την θέση μας για κατασκευή συνδετηρίου οδικού άξονα Αντίρριο – Ναύπακτος – Θέρμο – Καρπενήσι, τον οποίο προτείναμε στο συμπληρωματικό κατάλογο έργων του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών (ΣΠΕΜ) από το 2017.

Οι αιρετοί καλούνται να επιτελέσουν κρίσιμο ρόλο στην προετοιμασία και υλοποίηση των εν λόγω έργων.

Η διαβούλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, για τον συντονισμό των ενεργειών μας και την ενεργή ανάμειξη των φορέων με σκοπό την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα εν σχέσει με τους ως άνω άξονες υπήρξε επιτυχής!

Θεωρώ βεβαίως ως Αιτωλοακαρνάνες ότι θέλουμε περισσότερη δουλειά και συμμάχους! #ΣΥΝεργαζόμαστε.