Σπάνιος επιτελικός οθωμανικός χάρτης της Αιτωλοακαρνανίας του 1901/02

Οθωμανικός χάρτης του 1901/02 της Αιτωλοακαρνανίας
Σπάνιος επιτελικός οθωμανικός χάρτης της περιοχής μας του 1901/1902 με κλίμακα 1:210,000 δηλ. 1 cm = 2,1 km, σε αρκετή καλή ανάλυση. Οι αναγραφές είναι στην παλαιοτουρκική γραφή (με αραβικούς χαρακτήρες). Από τη ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Harvard, εδώ, .http://ids.lib.harvard.edu/ids/view/4953042?s=0.25…

Alexios Katefidis

Αιτωλία και Ακαρνανία στο πέρασμα του χρόνου, Aetolia Acarnania tempus.