Σταφνοκάρι στη Λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου (Photo)

Σταφνοκάρι στη Λιμνοθάλασσα της Ι.Π. Μεσολογγίου

Φωτογραφία: Γιάννης Γιαννακόπουλος