Στρατηγική συμμαχία των εταιρειών Παπαστράτος και Stevia (Photos)

«Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κρίσιμα χαρακτηριστικά που έχει κι η δική μας πολιτική στο #ΥΠ.Α.Α.Τ.: Συνεργασία. Καινοτομία. Νέα αντίληψη. Σεβασμό στο #περιβάλλον. Βιώσιμη #ανάπτυξη. Προσαρμοστικότητα στα σύγχρονα δεδομένα. Στήριξη στον αγροτικό κόσμο.

Όλη αυτή η στρατηγική εμπεριέχεται στο μνημόνιο συνεργασίας «Νέα Γη» μεταξύ των εταιριών Παπαστράτος και Stevia Hellas.

Θα παρακολουθούμε την πορεία μετάβασης από κοντά. Θα αναλύσουμε και θα μελετήσουμε με προσοχή τα αποτελέσματα αυτού του πιλοτικού προγράμματος.

Πιστεύουμε ότι θα δώσει μια εναλλακτική λύση στους #καπνοπαραγωγούς και κυρίως σε αυτούς που πλήττονται τα εισοδήματά τους τα τελευταία χρόνια συγκριτικά με το παρελθόν».

Σπήλιος Λιβανός